le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-cong-chuc

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức

Article

Sáng ngày 13/3/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định điều động, Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Tại buổi Lễ, Thay mặt Lãnh đạo BQLKKT đồng chí Huỳnh Quốc Trung đã trao Quyết định số 39/QĐ-BQLKKT ngày 08/3/2023 của BQLKKT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Lâm, Chuyên viên chính phòng Kế hoạch – Tổng hợp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư; Quyết định số 40/QĐ-BQLKKT ngày 09/3/2023 điều động bà Nguyễn Hoàng Bích Đào, Chuyên viên Văn phòng về nhân công tác tại phòng Kế hoạch Tổng hợp; Quyết định số 41/QĐ-BQLKKT ngày 09/3/2023 về điều động ông Bành Đức Hải Cán sự phòng Quản lý Đầu tư về nhận công tác tại Văn phòng BQLKKT.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Quốc Trung, Phó trưởng ban Phụ trách điều hành chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động đồng thời mong muốn, cán bộ được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới cần nỗ lực học hỏi, phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực trí tuệ của mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop