huong-dan-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19-tai-cua-khau-quoc-te-bo-y

Hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 10/8/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh có văn bản số 2930/CV-BCĐ về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Qua đó, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo cho hoạt động giao thương của Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; qua xem xét  đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Công văn số 76/BQLCK-VP ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đến và đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ngọc Hồi phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ định 01 cơ sở lưu trú cho tài xế (kể cả phụ xe) các địa phương đến lưu trú chờ đổi tài và trao đổi hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (đặc biệt là tài xế điều khiển phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng Nam) báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trong ngày 10/8/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tài xế, phụ xe (kể cả lưu trú và không lưu trú) đến Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phải chấp hành nghiêm túc phòng hộ, quy định chống dịch COVID-19. Tổ chức thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly y tế trong thời gian lưu trú tại nơi lưu trú được chỉ định đối với các tài xế, phụ xe đến từ các địa phương phải cách ly y tế theo các thông báo cập nhật của Sở Y tế.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo cơ sở lưu trú được chỉ định và người được cách ly y tế tại nơi lưu trú thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các địa phương liên quan Cửa khẩu.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống tại khu vực giáp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang khi ra đường, giữ khoảng cách khi giao tiếp, hạn chế tiếp xúc với người điều khiển phương tiện chờ hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đặc biệt là tài xế điều khiển phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng Nam.

- Cập nhật, thông báo cho các doanh nghiệp có tài xế vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh là người từ Đà Nẵng, Quảng Nam cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc cách ly tại cơ quan, đơn vị, khai báo y tế tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trong thời gian chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu phải hạn chế tiếp xúc với người dân trong khu vực, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang y tế, giữ khoảng cách theo quy định, nếu có biểu hiện sốt, ho kịp thời báo ngay cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu biết xử lý (hoặc số đường dây nóng của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 02606.288788).

2. Giao Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phối hợp với các chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thực hiện kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ các địa phương phải cách ly y tế đến trao đổi hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y không được dừng nghỉ trên địa bàn (trừ lưu trú tại cơ sở được chỉ định). Đối với các tài xế sau khi đổi tài và trao đổi hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y về các tỉnh khác, các phương tiện, tài xế không được dừng nghỉ trên địa bàn.

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop