huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-4-va-thanh-toan-truc-tuyen-tren-cong-dich-vu-cong-va-he-thong-thong-tin-mot-cua-dien-tu

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Article

Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

-Tổ chức, công dân đăng nhập vào đường dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.kontum.gov.vn

- Click vào nút “Đăng ký”. Tại giao diện màn hình đăng ký; tổ chức, công dân tiến hành điền đầy đủ thông tin và bấm vào nút “Đăng ký”.

- Tiến hành đăng nhập vào email đăng ký ở trên và tìm email “Xác nhận đăng ký tài khoản sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến” bấm vào đường link gửi kèm để hoàn thành việc đăng ký.

Bước 2: Đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

- Tổ chức, công dân đăng nhập vào đường dẫn.

- Click vào nút “Đăng nhập”. Giao diện màn hình đăng nhập; tổ chức, công dân tiến hành nhập thông tin tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào nút “Đăng nhập”.

- Tiến hành chọn Đơn vị, chọn lĩnh vực và tìm kiếm dịch vụ công. Ví dụ: Thực hiện dịch vụ công của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: “Cung cấp thông tin về dự án đầu tư”.

+ Click trực tiếp vào tên dịch vụ công để tiến hành nộp dịch vụ công. Hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện nhập “Thông tin người nộp hồ sơ” và “Thành phần hồ sơ theo quy định”.

+ Tiến hành kiểm tra thông tin người nộp hồ sơ và đính kèm thành phần hồ sơ.

- Nếu tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại nhà hoặc nhận kết quả tại nhà thì tiến hành chọn vào các ô tương ứng và nhập vào địa chỉ nộp và trả kết quả.

- Để hoàn tất quá trình nộp dịch vụ công, tiến hành bấm vào nút “Nộp hồ sơ”.

Bước 3: Thanh toán trực tuyến

- Sau khi nộp dịch vụ công, để tiến hành thanh toán trực tuyến; tổ chức, công dân tiến hành truy cập vào “Trang cá nhân” => “Danh sách giao dịch”

- Tiến hành chọn dịch vụ công đã nộp và bấm vào nút “Thanh toán phí/lệ phí”.

- Hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện thông báo chi tiết phí, lệ phí; thông tin tài khoản nhận thanh toán. Tiến hành kiểm tra và bấm vào nút thanh toán.

- Tiến hành chọn Ngân hàng hoặc Ví điện tử mà tổ chức, công dân đang sử dụng và bấm vào nút “Thanh toán”

- Sau khi bấm vào nút “Thanh toán”, tuỳ vào ngân hàng hoặc ví sẽ hiển thị ra màn hình thanh toán của từng ngân hàng, ví tương ứng. Tổ chức, công dân tiến hành thực hiện đăng nhập và hoàn tất thanh toán theo hướng dẫn tiếp theo của từng ngân hàng, ví tương ứng.

*Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, đơn vị, cá nhân liên hệ tới các đầu mối sau để được hỗ trợ:

- Hỗ trợ kỹ thuật đối với Dịch vụ công trực tuyến: Ông Võ Đình Trung, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số điện thoại: (0260) 3500359; 0905.790.369. Tổng đài hỗ trợ: (0260) 3797799

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Quầy số 18): Số điện thoại (0260) 3797799; số máy lẻ 118.

- Ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung thủ tục hành chính, số điện thoại: (0260) 3910606 – Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo để tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop