huong-dan-phong-chong-covid-19-tai-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Nhằm tạo điều kiện các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động sản xuất nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 28/4/2020 Sở Y tế ban hành văn bản số 1568/SYT-NVY, thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp.

Chi tiết hướng dẫn xem tại file đính kèm

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop