hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-cchc-cai-thien-moi-truong-dau-tu-nang-cao-nang-luc-canh-tranh

Hội nghị đánh giá kết quả CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Hội nghị đánh giá kết quả CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Article

Ngày 26/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư và công bố xếp hạng chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh. 

Đối với kết quả rà soát, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công công lập tỉnh (PAPI) năm 2021 và trách nhiệm của các đơn vị, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh. Trong đó, một số chỉ số nội dung thành phần đã có sự cải thiện qua các năm như các chỉ số 4, 6, 7. Tuy nhiên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến PAPI, nhất là trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền nên có một số chỉ số nội dung thành phần thấp điểm; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã triển khai thực hiện quy chế dân chủ chưa thường xuyên; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao.

Đối với kết quả rà soát, đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hài lòng sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 và trách nhiệm của các đơn vị, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kịp thời ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX. Tuy nhiên, chỉ số PAR INDEX của tỉnh thuộc nhóm chỉ số thấp, chưa đạt được mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra năm 2021 (xếp thứ 39/63).

Vì vậy, trong thời gian tới, đối với chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công công lập tỉnh (PAPI) và trách nhiệm của các đơn vị, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; có trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Đối với chỉ số CCHC (PAR  INDEX), chỉ số hài lòng sự phục vụ hành chính (SIPAS) và trách nhiệm của các đơn vị, UBND tỉnh đề nghị tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng quy định, đúng hẹn; khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, trả lại hồ sơ, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;  tập trung cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở và địa phương nhằm rà soát, đánh giá, phát huy kết quả đạt được; chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và việc rà soát, điều chỉnh, lập các quy hoạch xây dựng, các ngành, lĩnh vực bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; nâng cao năng lực và đổi mới, đa dạng các hình thức, hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào ngành, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.    

Theo https://www.baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-cchc-cai-thien-moi-truong-dau-tu-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-24719.html

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop