hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-nam-2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2017

Article

Sáng 03/01/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết kết quả nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018; Báo cáo đánh giá công tác thi đua; Báo cáo công tác tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị thảo luận, góp ý vào các báo cáo, quy chế tại Hội nghị và đề xuất các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm 2017; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức về công tác quản lý, các mặt hoạt động của cơ quan trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2019 gồm 05 đồng chí.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đã trao giấy khen tới các tập thể và cán nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. 

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017.

Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Ban, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Văn phòng


 

Top page Desktop