de-xuat-phuong-an-quy-hoach-chi-tiet-kcn-san-xuat-che-bien-duoc-lieu-tap-trung

Đề xuất phương án quy hoạch chi tiết KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung

Đề xuất phương án quy hoạch chi tiết KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung

Article

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tỉnh Kon Tum nghiên cứu lập đề án và thủ tục bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam.

Qua báo cáo kết quả rà soát, đề xuất của Ban quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh thống nhất vị trí tại xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô với tổng diện tích khoảng 210 ha.

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Capella Quảng Nam là đơn vị tài trợ kinh phí và tổ chức lập quy hoạch. Trên cơ sở 3 phương án QHCT được đưa ra để lấy ý kiến, đơn vị tư vấn đề xuất phương án chọn với tổng diện tích KCN là 200 ha (Trong đó: Khu Hành chính-dịch vụ 11,89 ha, đất công nghiệp 124,31 ha, đất hạ tầng kỹ thuật 26 ha, đất cây xanh 35 ha, đất giao thông 2 ha) và 10 ha khu nhà ở xã hội, công nhân liền kề.

Phương án chọn phát huy được hiệu quả sử dụng đất, bám sát thực trạng địa hình tự nhiên khu vực, cơ cấu sử dụng đất  phù hợp với quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng.

Ban quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước khi trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Phòng QLXDTNMT

Top page Desktop