danh-sach-dai-bieu-hdnd-tinh-kon-tum-khoa-xii-nhiem-ky-2021-2026

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Article

Theo Thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử là 340.837; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 340.309. Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri là 99,85%.

Số phiếu phát ra 340.309; số phiếu thu vào 340.309. Số phiếu hợp lệ là 339.792, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào là 99,85%. Số phiếu không hợp lệ là 517, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào là 0,15%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

 

1. Đơn vị bầu cử số 01 (Gồm phường Quyết Thắng, Quang Trung, Ngô Mây và các xã: Vinh Quang, Ngọk Bay, Kroong thuộc thành phố Kon Tum):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Lê Ngọc Tuấn

31.850

87,10

 

 2. Đỗ Thị Hồng Hạnh

29.691

81,20

 

 3. Rơ Chăm Đào

25.625

70,08

 

 

2. Đơn vị bầu cử số 02 (Gồm các phườngThắng Lợi, Duy Tân, Thống Nhất, Trường Chinh và các xã Đắk Cấm, xã Đắk Blà, xã Đắk Rơ Wa thuộc thành phố Kon Tum):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Nguyễn Tấn Liêm

39.024

83,51

 

 2. Hà Văn Khai

38.419

82,22

 

 3. Hồ Văn Đà

37.820

80,93

 

 

3. Đơn vị bầu cử số 03 (Gồm các phường Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi và các xã Chư Hreng, Đoàn Kết, Hoà Bình, Đak Năng và la Chim thuộc thành phố Kon Tum):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Nguyễn Đức Tuy

29.156

93,34

 

 2. Nguyễn Ngọc Quyền

28.922

92,59

 

 3. Trần Bá Tuấn

28.534

91,35

 

 

4. Đơn vị bầu cử số 04 (Gồm các xã Đăk La, Hà Mòn, Ngọc Wang, Ngọk Réo, Đăk Ngọk và Đăk Ui thuộc huyện Đăk Hà):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Võ Thanh Chín

19.618

94,97

 

 2. Blong Tiến (A Vuôm)

19.322

93,54

 

 3. Y Thương

18.973

91,85

 

 

5. Đơn vị bầu cử số 05 (Gồm thị trấn Đăk Hà và các xã: Đăk Pxi, Đăk Hring, Đăk Mar, Đăk Long thuộc huyện Đăk Hà):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Nguyễn Trung Hải

22.351

90,70

 

 2. Ka Ba Thành

21.360

86,68

 

 3. Hồ Anh Tuấn

21.266

86,30

 

 4. Rơ Chăm Long

19.794

80,32

 

 

6. Đơn vị bầu cử số 06 (Huyện Đăk Tô):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Y Phương

28.803

92,98

 

 2. A Hơn

28.590

92,29

 

 3. A Tuân

28.575

92,24

 

 4. Võ Duy Tuấn

28.394

91,66

 

 5. Ksor H'Tư

27.978

90,32

 

 

7. Đơn vị bầu cử số 07 (HuyệnTu Mơ Rông):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. A Dân

15.049

96.53

 

 2. Nguyễn Thế Hải

14.861

95.32

 

 3. Trần Hoàn

14.698

94.28

 

 4. Y Hương

14.686

94.20

 

 

8. Đơn vị bầu cử số 08 (Huyện Ngọc Hồi):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Đinh Cao Cường

31.170

94,16

 

 2.  Huỳnh Quốc Huy

30.757

92,92

 

 3. Xiêng Thanh Phúc

30.453

92,00

 

 4.  Phan Thị Thủy

30.077

90,86

 

 5. Nàng Len

25.049

75,67

 

 

9. Đơn vị bầu cử số 09 (Huyện Đắk Glei):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Phạm Thị Trung

27.360

94,61

 

 2. Hoàng Trung Thông

27.302

94,41

 

 3. Nguyễn Thanh Hà

26.092

90,23

 

 4. Y Đông

26.066

90,14

 

 5. Nghe Minh Hồng

25.662

88,74

 

 

10. Đơn vị bầu cử số 10 (Huyện Sa Thầy):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Y Sâm

29.856

95,18

 

 2. Đào Duy Thế

29.116

92,82

 

 3. Lê Minh Chính

28.949

92,29

 

 4. Y Ngọc

28.875

92,05

 

 5. A Thái

28.482

90,80

 

 

11. Đơn vị bầu cử số 11 (Huyện la H’Drai):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Nguyễn Hữu Thạch

6.955

97,03

 

 2. Nguyễn Xuân Khánh

6.806

94,95

 

 3. Đinh Thị Hà

6.583

91,84

 

 

12. Đơn vị bầu cử số 12 (Huyện Kon Plông):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Dương Văn Trang

15.667

98,09

 

 2. Đào Duy Khánh

15.562

97,43

 

 3.Trần Lan Phương

15.080

94,42

 

 4. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

14.859

93,03

 

 

13. Đơn vị bầu cử số 13 (Huyện Kon Rẫy):

 

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

 1. Nguyễn Quang Thạch

16.305

96,69

 

 2. Nguyễn Hồng Nhật

16.260

96,42

 

 3. Đinh Thị Hồng Thu

15.985

94,79

 

 4. Huỳnh Thị Hồng

15.814

93,77

 

 

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, xem tại đây!

BBT

Top page Desktop