dang-ky-tham-gia-phien-cho-tuan-nong-san-an-toan-thuc-pham-nam-2020

Đăng ký tham gia Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020

Đăng ký tham gia Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020

Article

Ban quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 2577/UBND-NN ngày 30/10/2020 V/v Hội chợ triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản Thành phố Hồ Chí Minh lần III - năm 2020 và công văn số 2579/UBND-NN ngày 30/10/2020 v/v đăng ký tham gia Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020 tại Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng của UBND huyện Ngọc Hồi.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La biết đăng ký tham gia (nếu có nhu cầu).

(Xem văn bản 2304/SNN-TTTV ngày 08/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 268/XTTM-KD ngày 09/10/2020 của trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp gửi kèm theo).

 

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop