Post

Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024 của Thanh tra tỉnh, theo đó năm 2024 Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh tại 11/50 đơn vị, cụ thể: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông; Ủy ban nhân dân huyện ĐăkGlei; Sở Giao thông vận tải (trong đó Trung tâm đăng kiểm 01 người); Sở Y tế; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai; Ban Quản lý vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Post

Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục các hạn chế, khu...

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4593/UBND-NNTN chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 860-TB/TU ngày 30 tháng 10 năm 2023 và Văn bản số 3815/UBND-HTKT ngày 06 tháng 11 năm 2023. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Top page Desktop