quyet-dinh-ve-viec-xac-minh-noi-dung-khieu-nai-lan-dau-cua-cong-ty-tnhh-nhan-thanh-10b

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (lần đầu) của Công ty TNHH Nhân Thành - 10B

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (lần đầu) của Công ty TNHH Nhân Thành - 10B

Article

Ngày 22/03/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 30/QĐ-BQLKKT về Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (lần đầu) của Công ty TNHH Nhân Thành - 10B.. Nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop