cong-doan-le-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-–-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

CÔNG ĐOÀN: Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

CÔNG ĐOÀN: Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Chiều 10/10, LĐLĐ tỉnh tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Công đoàn các Khu Công nghiệp - Khu Kinh tế tỉnh.

Công đoàn các Khu Công nghiệp - Khu Kinh tế tỉnh được thành lập gồm 42 công đoàn cơ sở trực thuộc với gần 4.000 đoàn viên công đoàn.

Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, thực hiện nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo hoạt động các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh; đồng thời, tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo trực tiếp một số công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải, ngành Xây dựng và ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (sau khi giải thể chuyển về sinh hoạt ghép).

(Ban Chấp hành lâm thời công đoàn các Khu Công nghiệp- Khu kinh tế)

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã chỉ định thành lập Ban Chấp hành lâm thời gồm 14 thành viên. Đồng chí Rơ Châm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Chủ tịch Công đoàn.

Công đoàn các Khu Công nghiệp - Khu Kinh tế tỉnh có trụ sở làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Bình tỉnh Kon Tum.

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop