cong-doan-co-so-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-trien-khai-ke-hoach-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-“nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan-va-hanh-dong-cua-doan-vien-nguoi-lao-dong”

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”.

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”.

Article

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động; tập trung truyền tải tinh thần, phổ biến nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên công đoàn; lựa chọn các tác phẩm dự thi có chất lượng cao để phát triển, tạo lập các sản phẩm truyền thông về tổ chức Công đoàn.

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-CĐCSBQLKKT về triển khai tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”. Một số thông tin chính về Cuộc thi như sau:

1. Tên gọi, đối tượng, hình thức, thời gian Cuộc thi

- Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”.

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (tại địa chỉ: http://congdoanvietnam.org). Cuộc thi gồm 2 phần, thực hiện 2 giai đoạn, gồm: thi trắc nghiệm và thi sáng tạo video clip tiểu phẩm, thuyết trình.

1.1. Giai đoạn 1: Thi trắc nghiệm dành cho cá nhân.

- Mỗi lượt thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu có từ 3-4 phương án trả lời, trong đó có 01 phương án đúng. Thời gian làm bài tối đa 15 phút. Mỗi câu trả lời đúng tương đương 01 điểm. Tổng điểm tối đa mỗi lần thi là 20 điểm. Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 02 lần thi/đợt và kết quả được tính trên lần thi có điểm cao nhất. Có 3 đợt thi, mỗi đợt 1 tuần.

- Thời gian: Tháng 5 năm 2024.

1.2. Giai đoạn 2: Thi sáng tạo video clip (hình thức tiểu phẩm hoặc thuyết trình) dành cho tập thể.

- Nội dung: Thể hiện các ý tưởng, các giải pháp, mô hình, cách làm nhằm thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra; phương pháp tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết để thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia.

- Thời lượng: Tối thiểu 03 phút, tối đa 05 phút.

- Thời gian: Tháng 6 năm 2024.

 2. Cơ cấu, phương thức trao Giải thưởng

2.1.1. Giai đoạn 1: Xét trao giải thưởng cho cá nhân xuất sắc theo từng tuần thi, bao gồm:

+ 03 giải Nhất: 3 triệu đồng/giải.

+ 09 giải Nhì: 2 triệu đồng/giải.

+ 15 giải Ba: 1 triệu đồng/giải.

2.1.2. Giai đoạn 2: Xét trao giải thưởng cho đơn vị có tác phẩm video clip dự thi xuất sắc, gồm:

- 01 giải Nhất: 10 triệu đồng/giải.

- 03 giải Nhì: 7 triệu đồng/giải.

- 07 giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

- 01 giải tác phẩm được nhiều bình chọn nhất: 5 triệu đồng/giải.

Trên cơ sở nội dung, thể lệ Cuộc thi, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị các Tổ công đoàn trực thuộc triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

* Thể lệ cuộc thi (xem tại đây).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop