cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-dieu-chinh-01-du-an-tai-khu-cong-nghiep-hoa-binh

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh 01 dự án tại Khu Công nghiệp Hòa Bình

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh 01 dự án tại Khu Công nghiệp Hòa Bình

Article

Ngày 12/5/2021, Ban quản lý Khu kinh tế đã cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư sản xuất viên nén gỗ tại Khu công nghiệp Hòa Bình của Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Kon Tum. Mã số dự án:  6556 231826, chứng nhận lần đầu ngày  02/8/2016, được đăng ký điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư từ Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Kon Tum thành Công ty TNHH Năng lượng xanh Kon Tum, và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Mục tiêu xây dựng dự án nhà máy viên nén gỗ phù hợp với chủ trương của nhà nước đề ra và phù hợp với quy hoạch ngành của tỉnh Kon Tum. Toàn bộ sản phẩm sản xuất của dự án sẽ được xuất khẩu thu ngoại tệ về cho doanh nghiệp nói riêng và góp phần vào ngân sách nhà nước địa phương. Ngoài ra dự án còn tạo ra nguồn nhiên liệu sạch, giúp thay thế nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm khí C02, giảm hiện tượng ấm lên của trái đất. Góp phần tạo việc làm cho 90 lao động tại địa phương, tạo cảnh quan kiến trúc, phát triển đô thị theo quy hoạch trong Khu công nghiệp. Tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Công suất thiết kế: 84.000 tấn sản phẩm /năm.  Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là viên nén gỗ.

Địa điểm thực hiện dự án tại Lô C5, C6 Khu Công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Diện tích đất sử dụng: 31.960 m2; tổng vốn đầu tư của dự án 86,812 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 42 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (Đến ngày 01/4/2058). Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan. Trong quá trình sản xuất, chế biến Công ty TNHH Năng lượng xanh Kon Tum phải đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp. Trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh này, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

                                                                            PHÒNG QLĐT

Top page Desktop