ban-quan-ly-khu-kinh-te-to-chuc-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2015-2020

Ban Quản lý Khu kinh tế Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiên giai đoạn 2015-2020

Ban Quản lý Khu kinh tế Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiên giai đoạn 2015-2020

Article

Sáng ngày 17/7/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hà, Uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế, tập thể lãnh đạo ban, lãnh đạo các phòng đơn vị cùng toàn thể CBCC, VC, người lao động cũng đến dự.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước hàng năm được triển khai một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả. Hàng năm, Ban quản lý phối hợp với BCH Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và ra nghị quyết, trong đó có nội dung về công tác thi đua, khen thưởng. Việc phát động thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành dần đi vào nề nếp.

Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, bảo đảm phù hợp với điều kiện tại cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua đều gắn với việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và những sự kiện quan trọng khác.

Nhân dịp này lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành trao tặng cho 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020. Đồng thời trao Giấy khen của Trưởng ban quản lý Khu kinh tế cho 07 cá nhân là điển hình tiên tiến tại cơ quan đơn vị và trao cho 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Hội nghị cũng đã phát động phong trao thi đua giai đoạn 2020-2025, Phát huy truyền thống tốt đẹp của các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đoàn kết, tập hợp, vận động, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua trong công tác, lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này Ban Quản lý Khu kinh tế cũng tiến hành đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop