ban-quan-ly-khu-kinh-te-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc

Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Article

Sáng ngày 17/01, Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thường vụ công đoàn các KKT-KCN; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý Khu kinh.

(Đ/c Phùng Chí Đính - Trưởng phòng KHTH thông qua Báo cáo tại Hội nghị)

Năm 2018, Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục duy trì thực hiện tốt các cơ chế chính sách đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã chủ trì, phối hợp với các ngành công tác tại cửa khẩu trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện qua cửa khẩu, đảm bảo sự đồng bộ, có trật tự, có nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Nhân dịp này, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã trao tặng danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. 

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với mục tiêu chung lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế, quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu kinh tế; Kết luận tại Hội nghị lần thứ mười ba BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

(Đ/c Trương Văn Tố - Chủ tịch công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2019)

BBT (tổng hợp)

 

Top page Desktop