ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thu-hut-dau-tu-va-cai-cach-hanh-chinh-thu-tuc-hanh-chinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư và cải cách hành chính, thủ tục hành chính.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư và cải cách hành chính, thủ tục hành chính.

Article

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào KKT, các KCN; tăng cường công tác kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, phối hợp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; một số dự án đã được khôi phục, hoạt động trở lại, ổn định sản xuất; đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai thủ tục đầu tư vào KKT, KCN, đồng thời ddax tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh trong KKT, các KCN.

Trong năm, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã giải quyết 56 hồ sơ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, lao động, thương mại...; điều chỉnh 12 dự án, ngừng hoạt động 01 dự án, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án; triển khai việc xây dựng số hóa bản đồ nhằm kêu gọi các dự án đăng ký đầu tư vào KKT, các KCN; rà soát, khắc phục các hạn chế trong đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và cấp huyện tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022; các chỉ số PCI năm 2022 và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động nhằm cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023; tiến hành rà soát danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024; duy trì cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung khắc phục hiệu quả những nguyên nhân gây trở ngại, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào KKT, các KCN;  hỗ trợ các nhà đầu tư có nhu cầu khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh.

Lũy kết kết quả thu hút đầu tư tính đến năm 2023, tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có tổng số 58 dự án/52 doanh nghiệp đầu tư, tổng vốn đăng ký 1.168,584 tỷ đồng, vốn thực hiện 737,136 tỷ đồng; tại khu công nghiệp Hòa Bình có tổng số 39 dự án/34 doanh nghiệp đầu tư, tổng vốn đăng ký 762,602 tỷ đồng, vốn thực hiện 641,267 tỷ đồng; tại khu công nghiệp Sao Mai có tổng số 03 dự án/ 03 doanh nghiệp đầu tư, tổng vốn đăng ký 615 tỷ đồng, vốn thực hiện 86,427 tỷ đồng, đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng diện tích 402.045 m2.

Nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KKT, các KCN khá ổn định và có mặt chuyển biến tiến bộ. Trong đó, nhóm doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như may mặc, cao su, tinh bột sắn, gỗ, viên nén năng lượng, vật liệu xây dựng,... có sự tăng trưởng ổn định, một số doanh nghiệp tuyển thêm lao động để đáp ứng đơn hàng. Tính đến nay, có 69 dự án trong KKT, các KCN đi vào hoạt động; kim ngạch xuất khẩu trên 8,5 triệu USD; nộp ngân sách dự kiến trên 70 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động.

Với những kết quả đạt được năm 2023 sẽ là nền tảng quan trọng, là động lực cho sự phát triển của KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Ban Quản lý Khu kinh tế đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như sau:

Triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về đẩy mạnh việc đầu tư, phát triển KKT, KCN trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

Tại KCN Sao Mai và Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai, tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai và các quỹ đất được UBND tỉnh giao nhằm huy động nguồn thu cho ngân sách tỉnh; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, đồng thời, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trong KCN theo kế hoạch đề ra đối với các hạng mục san nền, giao thông và cấp điện, cấp nước...

Đối với KCN ĐăkTô, sau khi UBND tỉnh cho chủ trương triển khai quy hoạch phân khu, sẽ tiến hành kêu gọi, thu hút nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định.

Đối với KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung, sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định và chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện quy hoạch phân khu để thu hút nhà đầu tư vào KCN.

Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế theo quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030 được duyệt. Hoàn thiện và khắc phục sửa chữa hư hỏng một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tổ chức kiểm tra xác định chi tiết khối lượng công việc đặt hàng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường... đối với các dự án đã đăng ký đầu tư vào KKT; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng thời xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động đầu tư tại KKT.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KKT, KCN. Tăng cường thực hiện xử lý, giải quyết các thủ tục đầu tư trên môi trường điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

Chỉ đạo Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với cơ quan chức năng tại Cửa khẩu thường xuyên kiểm tra, giám sát phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu; phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) để tạo điều kiện giải quyết thủ tục thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; góp phần ổn định đời sống trên địa bàn KKT, KCN.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

 

Top page Desktop