ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-duoc-chu-tich-ubnd-tinh-tang-bang-khen-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Article

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đồng thời tặng Bằng khen cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, góp phần nâng cao Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính” của tỉnh Kon Tum năm 2023.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop