ban-giao-nhiem-vu-truong-ban-quan-ly-khu-kinh-te

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế

Article

Theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế nghỉ hưu từ ngày 01/5/2022 . Đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng được phân công phụ trách, điều hành Ban quản lý Khu kinh tế kể từ ngày 01/5/2022 theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 13/4/202022  của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều ngày 19/4/2022, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ bàn giao công tác giữa đồng chí Phạm Thanh Hà và đồng chí Huỳnh Quốc Trung. Tham dự lễ bàn giao có các đồng chí lãnh đạo Ban; các đồng chí đảng ủy viên; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

Tại buổi bàn giao, bên giao đã đề cập, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban quản lý Khu kinh tế trong thời gian qua, các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới nói chung và nhiệm vụ đã thực hiện trong những tháng đầu năm 2022. Về cơ bản các nhiệm vụ chính trị đã triển khai theo đúng Chương trình, Kế hoạch công tác đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất do các cơ quan có thẩm quyền giao. Biên bản bàn giao đã cập nhật đầy đủ các nội dung về cơ cấu tổ chức, bộ máy; Tài sản; Tài chính; Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, Khu KTCK cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Công tác quy hoạch KKT; Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại Khu KTCK, KCN và một số nội dung công tác khác.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Huỳnh Quốc Trung cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ Phụ trách, điều hành Ban quản lý Khu kinh tế; cảm ơn Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Ban, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Ban quản lý Khu kinh tế trong thời gian qua đã luôn giúp đỡ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục kế thừa, tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop