xu-ly-vi-pham-lien-quan-den-phong-chong-dich-benh-covid-19

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Article

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là: các hành vi vi phạm về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường,…. Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự (nếu có).

3. Các cơ quan, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, gửi Sở Y tế trước ngày 13 tháng 4 năm 2020; Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Y tế trong ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT Trang thông tin điện tử

Top page Desktop