tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-cuoc-dau-tranh-luu-huyet-tai-nguc-kon-tum-12121931-12122021

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021)

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021)

Article

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3337/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021) theo Kế hoạch số 3064/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh, Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 13/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021.

Tổ chức treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở làm việc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung câu khẩu hiệu:

(1) Kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021)!  

(2) Tinh thần Cuộc đấu tranh Lưu huyết (tháng 12/1931) tại Ngục Kon Tum bất diệt!

(3) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững!

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021) theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thời gian nêu trên.

BBT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop