trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2023-ve-chuyen-doi-so

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về Chuyển đổi số

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về Chuyển đổi số

Article

Chiều 9/3, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số (viết tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về Chuyển đổi số kết nối đến 10 điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo VNPT Kon Tum, Viettel Kon Tum, Bưu điện tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo huyện, thành phố.

Thời gian qua, công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc Chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt.

UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Chuyển đổi số; quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Chuyển đổi số từng bước được xây dựng và nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhìn chung, công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực như: Phát triển kinh tế nông nghiệp, giáo dục, y tế, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Qua đó đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động về Chuyển đổi số trên cơ sở chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Triển khai quản trị dữ liệu, xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững làm nền tảng cho chuyển đổi số; phát triển tài nguyên dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và chuyển đổi số; thúc đẩy, khai thác tiềm năng dữ liệu lớn, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội.

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 4325/KH-BCĐCĐS, ngày 22/12/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đánh giá cao công tác triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác Chuyển đổi số. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo từng đối tượng cho phù hợp để đạt chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ đăng ký mã định danh, làm căn cước công dân cho toàn thể nhân dân, trong đó phát huy vai trò của người đảng viên, cán bộ, công chức. Rà soát lại Hạ tầng số ở các địa phương để phối hợp với các nhà mạng đầu tư cho phù hợp.

Sở Tài chính có kế hoạch phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số. Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác truyền thông để toàn dân biết để thực hiện tốt hơn.

Theo https://www.baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2023-ve-chuyen-doi-so-28647.html

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop