tra-loi-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-3-hoi-dong-nhan-dan-tinh-khoa-xii

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

Article

Ngày 04/8/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 748/BQLKKT-CTY về việc phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại văn bản

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop