thong-tin-ve-kcn-hoa-binh-giai-doan-2

Thông tin về KCN Hoà Bình (Giai đoạn 2)

Thông tin về KCN Hoà Bình (Giai đoạn 2)

Thông tin về KCN Hoà Bình (Giai đoạn 2)

- KCN Hòa Bình (giai đoạn 2): được UBND Tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. Hiện nay, dự án dừng thực hiện để bàn giao quỹ đất thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đưa KCN ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

 
Top page Desktop