thong-tin-tuyen-truyen-ve-cac-ngay-le-ngay-ky-niem-quan-trong-cua-dat-nuoc-va-mot-so-chu-truong-chinh-sach-trong-tam-trong-thoi-gian-toi

Thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước và một số chủ trương, chính sách trọng tâm trong thời gian tới

Thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước và một số chủ trương, chính sách trọng tâm trong thời gian tới

Article

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm về triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời, tuyên truyền đậm nét về các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị của Sở Thông tin-Truyền thông. Công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh". Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng";

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, li sổng, biểu hiện "tự diễn biển", "tự chuyến hóa”; kết quả 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đồng bào dân tộc thiếu số cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện tỉnh Kon Tum lần thứ IV/2024.

Tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 4 và 3 tháng đầu năm 2024; công tác phòng, chống hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh; phòng, chống đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè. Tổng kết năm học 2023-2024 và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học năm 2024. Tuyên truyền mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nôi dung chủ yếu trong phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2024; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm, phát huy quyền con người trên địa bàn tỉnh.      

Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh Kon Tum: Về Di tích và Lễ khánh thành Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2024); Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày Quốc tế thiếu nhi 01-6; Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6); Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pét (16/5/1974 - 16/5/2024); Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Kon Plông (30/10/1974 - 30/10/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).

Thực hiện việc đặt Banner chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và kỷ 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Trang Thông tin điện tử và Cụm/bảng tin điện tử; chia sẻ tuyên truyền trên mạng xã hội đường Link về Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop