phoi-hop-trong-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-hoat-dong-cua-cac-doanh-nghiep-trong-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-cac-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Article

Ngày 20/7/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 683/BC-BQLKKT Về việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop