phoi-hop-giai-quyet-don-kien-nghi-cua-cong-dan

Phối hợp giải quyết Đơn kiến nghị của công dân

Phối hợp giải quyết Đơn kiến nghị của công dân

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị giải quyết tháo dỡ công trình xây dựng trên đất đã bị thu hồi ngày 10 tháng 01 năm 2020 của bà Phùng Thị Bình, thường trú tại thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét nội dung Đơn kiến nghị, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 92/KL-TTr ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Thanh tra tỉnh Kon Tum thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 592/BQLKKT-TNMT về việc tháo dỡ công trình xây dựng trên đất đã bị thu hồi tại Khu III- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Lô quy hoạch C2, Khu III, Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Diện tích: 500m2). Tuy nhiên, đến thời điểm này Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kon Tum vẫn chưa tháo dỡ công trình theo yêu cầu.

 Với các lý do trên, Ban quản lý Khu kinh tế chuyển Đơn kiến nghị đến Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kon Tum và đề nghị quý Công ty giải quyết đơn theo yêu cầu của người dân (Có Đơn kiến nghị kèm theo).

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop