nhung-diem-moi-ve-thu-tuc-xuat-nhap-canh-tu-ngay-172020

Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020

Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020

Article

Từ ngày 1.7.2020, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; bảo đảm tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Với nhiều điểm mới trong thủ tục làm hộ chiếu phổ thông, Luật đi vào cuộc sống sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân về xuất cảnh, nhập cảnh. Đối với công dân Việt Nam, thay đổi quan trọng nhất là các quy định về thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông. Trước đây, theo quy định cũ người dân chỉ được cấp mới hộ chiếu phổ thông tại công an tỉnh, thành phố nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn. Điều này khiến nhiều trường hợp rất khó khăn khi muốn làm hộ chiếu nếu không có hộ khẩu tại nơi đang ở.

Khi cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi, có thể đến bất cứ Phòng QLXNC Công an tỉnh, thành phố nào thuận tiện hoặc đến Cục QLXNC tại Hà Nội và TP.HCM. Thời gian cấp hộ chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng QLXNC Công an các tỉnh, thành phố là 8 ngày làm việc, trường hợp nộp hồ sơ tại Cục QLXNC là 5 ngày làm việc.

Thời hạn hộ chiếu vẫn là 10 năm nếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, 5 năm nếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi, 12 tháng trong trường hợp cấp theo thủ tục rút gọn. Tất cả các loại hộ chiếu phổ thông không được gia hạn. Khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại.

Cũng theo quy định mới, từ 1.7.2020, sẽ áp dụng cấp hộ chiếu điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, nếu tự nguyện lựa chọn. Cùng với đó, khi xuất nhập cảnh có thể làm thủ tục tại các quầy có cán bộ kiểm soát trực tiếp hoặc tại các cổng kiểm soát tự động. Công dân chỉ được xuất cảnh nếu hộ chiếu còn thời hạn từ 6 tháng trở lên, người dưới 14 tuổi phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

Đối với người nước ngoài, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi đã quy định chi tiết hơn, đơn giản hóa nhiều thủ tục xin cấp thị thực, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư nước ngoài, chuyên gia trình độ cao, khách du lịch… đồng thời hạn chế tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động sai mục đích, cư trú bất hợp pháp, bằng việc quy định mục đích các loại thị thực, thẻ tạm trú chi tiết, rõ ràng hơn, thời hạn các loại thị thực, thẻ tạm trú cho từng mục đích nhập cảnh của người nước ngoài.

Tô Cao Sơn - Văn phòng BQL Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tổng hợp.

Top page Desktop