lich-cong-tac-tuan-tu-ngay-14-den-ngay-18122020

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18/12/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18/12/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18/12/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

14/12/2020

- 7h00: Lãnh đạo hội ý đầu tuần với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc (phòng họp số 1).

- 7h30: Đại diện lãnh đạo Công ty Đầu tư PTHT dự Hội nghị tập huấn về công tác phòng chống bão lũ và xây dựng nông thôn mới (tại KS Indochine).

- Làm việc.

Thứ ba,

15/12/2020

- 7h30: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban dự họp HĐND huyện Ngọc Hồi (02 ngày).

- Đ/c Trương Văn Tố-Chủ tịch CĐCS, đ/c Võ Đình Sanh-UBKT Công đoàn và Tổ trưởng Tổ nữ công cơ quan tham dự Hội nghị tổng kết Công đoàn KKT-KCN năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn KKT-KCN nhiệm kỳ 2018-2023 (tại Công đoàn KKT-KCN).

Thứ tư,

16/12/2020

-  7h30: Văn phòng tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Xuất bản, In, Phát hành tỉnh Kon Tum năm 2020 (03 ngày, tại KS An Thái).

- Làm việc.

Thứ năm,

17/12/2020

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải-Phó Trưởng ban dự làm việc tại UBND tỉnh về dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đăk Tô (phòng họp số 1, trụ sở UBND tỉnh).

- 13h30: Lãnh đạo Ban; Trưởng các phòng, đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo BQLKKT (phòng họp số 1).

- 16h00: Lãnh đạo Ban dự họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan (phòng họp số 1).

Thứ sáu,

18/12/2020

- 10h00: Phòng Quản lý XDTNMT kiểm tra thực tế việc đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng của Công ty XLTM Hoàng Quân (tại thôn Nông Nhầy 2, xã ĐăkNông).

- 15h00: Toàn thể CC, VC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Top page Desktop