lich-cong-tac-tuan-tu-ngay-1101-den-ngay-15012021

Lịch công tác tuần từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

11/01/2021

- 7h00: Lãnh đạo Ban hội ý đầu tuần với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc (phòng họp số 1).

 

- Làm việc.

Thứ ba,

12/01/2021

- Chi bộ Công ty ĐTPTHT sinh hoạt định kỳ tháng 01/2021

- 13h30: Đ/c Huỳnh Quốc Trung-Phó Trưởng ban dự Hội nghị công nhân, viên chức Công ty ĐTPTHT (tại trụ sở Công ty).

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp thống nhất danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021 -2025 (tại Sở KHĐT).

Thứ tư,

13/01/2021

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

14/01/2021

- 8h00: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (tại Hội trường Ngọc Linh).

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ KT-XH, dự toán NS năm 2021 (tại PH trực tuyến HT Ngọc Linh).

Thứ sáu,

15/01/2021

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải-PTB,  Văn phòng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua BQL các KKT, KCN, KCNC các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên (tại TP. Đà Nẵng).

- 15h00: CC, VC, LĐ các Phòng, đơn vị tham gia dọn vệ sinh cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop