lich-cong-tac-tuan-cua-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-1801-den-ngay-22012021

Lịch công tác tuần của BQL Khu kinh tế từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021

Lịch công tác tuần của BQL Khu kinh tế từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021

Lịch công tác tuần của BQL Khu kinh tế từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

18/01/2021

- 7h00: Lãnh đạo Ban hội ý đầu tuần với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc (phòng họp số 1).

- Làm việc.

Thứ ba,

19/01/2021

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Văn phòng dự Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên không gia mạng (tại HT Ngọc Linh).

- 8h00: Công ty ĐTPTHT, Phòng Quản lý XDTNMT, Phòng KHTH kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, giá trị thực hiện nhiệm vụ Kiến thiết thị chính, vệ sinh môi trường, quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y năm 2020.

- Làm việc.

Thứ tư,

20/01/2021

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp giao ban các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thứ năm,

21/01/2021

- 8h30: Phòng Quản lý XDTNMT dự họp trao đổi về đầu tư phát triển nhà máy cung cấp nước sạch và xử lý nước thải theo đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Bình Minh (tại Sở Xây dựng).

- Làm việc.

Thứ sáu,

22/01/2021

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị tại Hội Luật gia tỉnh.

- 15h00: CC, VC, LĐ các Phòng, đơn vị tham gia dọn vệ sinh cơ quan.

Top page Desktop