lich-cong-tac-bqlkkt-tu-ngay-2812-den-ngay-01012021

Lịch công tác BQLKKT từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021

Lịch công tác BQLKKT từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

28/12/2020

- 7h00: Lãnh đạo hội ý đầu tuần với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc (phòng họp số 1).

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (1,5 ngày tại phòng họp trực tuyến, HT Ngọc Linh).

- Làm việc.

 

Thứ ba,

29/12/2020

- 7h00-8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban; Văn phòng làm việc với BTV Huyện ủy Ngọc Hồi (tại Huyện ủy Ngọc Hồi).

- 9h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp với các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tại HT BQL cửa khẩu).

- 13h30: CBCCVC, LĐ cơ quan, đơn vị dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh; Hội nghị tổng kết đảng bộ cơ quan năm 2020 (tại HT BQL cửa khẩu).

- 14h30: Lãnh đạo Ban; CCVC dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (tại HT BQL cửa khẩu).

Thứ tư,

30/12/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

31/12/2020

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị triển khai Nhiệm vụ năm 2021 tỉnh Kon Tum (tại UBND tỉnh).

- Làm việc.

Thứ sáu,

01/01/2021

- Nghỉ Tết dương lịch.

- Nghỉ Tết dương lịch.

Top page Desktop