lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay15-1962020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày15-19/6/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày15-19/6/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày15-19/6/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

15/6/2020

- Làm việc.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp với Trưởng phòng QLĐT; Quản lý XDTNMT; thành viên BBT trang TTĐT (phòng họp số 2).

Thứ ba,

16/6/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ tư,

17/6/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

18/6/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

19/6/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop