lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-318-0592020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 31/8-05/9/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 31/8-05/9/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 31/8-05/9/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

31/8/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng các phòng, đơn vị (phòng họp số 1).

- 8h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Văn phòng họp tại Sở Nội vụ.

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp Tiểu ban văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tại HT Tỉnh ủy).

 

Thứ ba,

01/9/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (cả ngày, tại HT Tỉnh ủy).

- 8h00: Công ty ĐTPTHT; Phòng KHTH; Phòng XDTNMT kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng một số vị trí trên hệ thống đường giao thông tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Côngg ty ĐTPTHT; Phòng Phòng XDTNMT làm việc với Thanh tra chính phủ (phòng họp số 2).

Thứ tư,

02/9/2020

- Nghỉ lễ Quốc khánh.

- Nghỉ lễ Quốc khánh.

Thứ năm,

03/9/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

- Làm việc.

Thứ sáu,

04/9/2020

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban họp phiên thường kỳ UBND tỉnh (tại HT UBND tỉnh).

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop