lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-3011-04122020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 30/11-04/12/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 30/11-04/12/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 30/11-04/12/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

30/11/2020

- 7h00: Lãnh đạo hội ý tuần với Trưởng các phòng, đơn vị (phòng họp số 1).

- 14h00: Đc Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp tại Tỉnh ủy.

Thứ ba,

01/12/2020

- Làm việc.

- 14h00: Công ty ĐTPTHT; phòng Quản lý XDTNMT tham gia về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thứ tư,

02/12/2020

-  8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2020 (tại UBND tỉnh).

- 7h30: Đ/c Lưu Đình Cầu – Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác CCHC của các Phòng, đơn vị: QLXDTNMT, QLĐT, KHTH làm viêc Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác CCHC của tỉnh (phòng họp số 2).

- Làm việc.

Thứ năm,

03/12/2020

- 7h30: Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở BQL Khu kinh tế (phòng họp số 1).

- 8h30: Tập thể lãnh đạo Ban; Trưởng các phòng, đơn vị; lãnh đạo Văn phòng; Chủ tịch công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên họp về xem xét đánh giá, xếp loại công chức, viên chức thuộc quyền quản lý năm 2020 (phòng họp số 1).

- 7h30: Văn phòng dự Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (tại KS An Thái).

- Làm việc.

Thứ sáu,

04/12/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop