lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-289-02102020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 28/9-02/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 28/9-02/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 28/9-02/10/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

28/9/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng các phòng, đơn vị (tại phòng họp số 1).

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; phòng QLĐT; phòng Quản lý XDTNMT họp liên ngành về việc giải quyết các nội dung có liên quan về đầu tư tại KCN Đăk Tô (phòng họp số 2).

- 10h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; phòng QLĐT; phòng Quản lý XDTNMT họp liên ngành về xem xét, đề xuất đầu tư khu công nghiệp chế biến và sản xuất dược liệu tập trung (phòng họp số 2).

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 (tại phòng họp trực tuyến HT Ngọc Linh).

Thứ ba,

29/9/2020

- Phòng Quản lý XDTNMT tham gia kiểm tra bản đồ địa chính khu đất Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi.

- Làm việc.

Thứ tư,

30/9/2020

-  Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

01/10/2020

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" (tại Hội trường Sư đoàn 10).

- Làm việc.

Thứ sáu,

02/10/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop