lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-27-3172020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 27-31/7/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 27-31/7/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 27-31/7/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

27/7/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban; Văn phòng viếng NTLS tỉnh và Nhà bia ghi tên liệt sỹ Sư đoàn 10.

Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban viếng tại NTLS huyện Ngọc Hồi.

- 15h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 (phòng họp số 2).

Thứ ba,

28/7/2020

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Glei lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (tại huyện huyện Đăk Glei).

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự hội nghị Giao ban trực tuyến ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020 (tại PH trực tuyến HT Ngọc Linh).

- 13h30: Lãnh đạo phòng Quản lý XDTNMT họp hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục đất đai của dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đăk Tô của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (tại Sở TNMT).

Thứ tư,

29/7/2020

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Thành viên của Ban chỉ đạo ISO; Các chuyên viên Phòng/Ban tham gia HTQLCL tham dự lớp Đào tạo nhận thức về TCVN ISO 9001:2015; Cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 với Mô hình khung do Bộ KHCN quy định (cả ngày, phòng họp số 2).

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2020 (tại UBND tỉnh).

Thứ năm,

30/7/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

31/7/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop