lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-26-30102020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 26-30/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 26-30/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 26-30/10/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

26/10/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban Hội ý với Trưởng các phòng, đơn vị (PH số 1).

- 8h00: Công ty ĐTPTHT tham gia giao tài sản cho người mua tài sản trung đấu giá của doanh nghiệp tại KCN Hòa Bình (tại UBND phường Lê Lợi).

- Làm việc.

Thứ ba,

27/10/2020

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 (tại Hội trường lớn UBND tỉnh).

- 8h00: Văn phòng, phòng QLĐT dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tham mưu công tác cải cách hành chính năm 2020 (tại KS An Thái).

- Làm việc.

Thứ tư,

28/10/2020

-  8h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban dự Lễ công bố xã Đăk Xú đạt chuẩn nông thôn mới (tại UBND xã Đăk Xú).

- Làm việc.

Thứ năm,

29/10/2020

- Làm việc.

 

- 14h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trunh – Phó Trưởng ban; phòng QLXDTNMT họp liên ngành về xem xét, đề xuất một số nội dung về điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất trong Khu công nghiệp Sao Mai (phòng họp số 2).

Thứ sáu,

30/10/2020

- Làm việc.

- 15h00: Lãnh đạo Ban; CCVC tham quan hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (thành phần theo văn bản đăng ký số 757/BQLKKT-VP ngày 08/10/2020).

-15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop