lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-25-31012021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 25-31/01/2021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 25-31/01/2021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 25-31/01/2021

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

25/01/2021

- 7h00: Lãnh đạo Ban hội ý đầu tuần với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc (phòng họp số 1).

- Làm việc.

Thứ ba,

26/01/2021

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Văn phòng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật (tại HT Qũy phát triển rừng).

- Làm việc.

Thứ tư,

27/01/2021

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

28/01/2021

- 8h30: Đại diện phòng Quản lý XDTNMT tham gia Đoàn kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của công dân về trang trại nuôi gia súc tại xã Pờ Y (khu I- Khu kinh tế cửa khẩu QT Bờ Y).

- Làm việc.

Thứ sáu,

29/01/2021

- Làm việc.

- Đảng ủy và Lãnh đạo Ban dự Lễ bàn giao Đảng bộ BQL Khu kinh tế về sinh hoạt tại Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp (tại Huyện ủy Ngọc Hồi).

- 15h00: CC, VC, LĐ các Phòng, đơn vị tham gia dọn vệ sinh cơ quan.

 

- Sáng ngày 31/01/2021: Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế; Công ty ĐTPTHT họp chuẩn bị khởi công dự án Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đăk Kôi - Kon Tuy Neak tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

 

Top page Desktop