lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-24-2882020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 24-28/8/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 24-28/8/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 24-28/8/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

24/8/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng các phòng, đơn vị (phòng họp số 1).

- 9h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Văn phòng dự tiếp nhận 10 xe đạp để tặng học sinh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nhân dịp khai giảng năm học mới của Công ty TNHH Happy Kon Tum.

- 14h30: Đ/c Phạm Thanh Hà - Trưởng ban họp Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

- 14h00: Tổ thư ký ISO, chuyên viên các phòng chuyên môn làm việc với chuyên viên tư vấn chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2015 về soạn thảo quy trình (tại phòng họp số 2).

Thứ ba,

25/8/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ tư,

26/8/2020

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban họp phiên thường kỳ UBND tỉnh (tại UBND tỉnh).

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban, Trưởng BQL cửa khẩu họp giao ban các ngành công tác tại cửa khẩu (tại HT Cửa khẩu).

Thứ năm,

27/8/2020

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; phòng KHTH; Đại diện các đơn vị sự nghiệp trực thuộc dự làm việc, thảo luận dự toán ngân sách năm 2021 (tại Sở Tài chính).

- Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; phòng Quản lý XDTNMT; Công ty ĐTPTHT làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (phòng họp số 2).

- Làm việc.

Thứ sáu,

28/8/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop