lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-22-26022021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 22-26/02/2021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 22-26/02/2021

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 22-26/02/2021

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

22/02/2021

- 8h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị (tại HT cơ quan).

Ghi chú: Các phòng, đơn vị chuẩn bị các nội dung báo cáo kết quả triển khai ý kiến kết luận của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 17/02/2021.

- Làm việc.

Thứ ba,

23/02/2021

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà- Trưởng ban dự cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum (cả ngày, tại HT  UBND thành phố Kon Tum).

- 13h00: Lãnh đạo Ban; CCVC  làm thẻ căn căn cước công dân cho Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị (tại trụ sở cơ quan).

Thứ tư,

24/02/2021

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

25/02/2021

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp giao ban các ngành công tác tại cửa khẩu (tại HT BQL cửa khẩu).

Thứ sáu,

26/02/2021

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2021 (tại UBND tỉnh).

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop