lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-21-2592020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 21-25/9/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 21-25/9/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 21-25/9/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

21/9/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng các phòng, đơn vị (tại phòng họp số 1).

- 8h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; phòng Quản lý XDTNMT; QLĐT họp liên ngành về trả lời đơn kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (phòng họp số 2).

- Làm việc.

Thứ ba,

22/9/2020

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (03 ngày, tại HT Ngọc Linh).

Thứ tư,

23/9/2020

- 8h30: Hướng dẫn các phòng, đơn vị khai thác, sử dụng tài liệu đã chỉnh lý năm 2013 trở về trước (thành phần, đại diện các phòng, đơn vị; địa điểm tại kho lưu trữ, trụ sở 186 U Re).

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp giao ban các ngành công tác tại cửa khẩu (tại HT BQL cửa khẩu).

Thứ năm,

24/9/2020

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; đại diện Văn phòng; phòng KTHT nghiệm thu công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan, đơn vị từ năm 2013 trở về trước (tại kho lưu trữ, trụ sở 186 U Re).

Thứ sáu,

25/9/2020

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (tạu HT Ngọc Linh).

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop