lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-17-2182020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 17-21/8/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 17-21/8/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 17-21/8/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

17/8/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng các phòng, đơn vị (phòng họp số 1).

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy tại Sở KHĐT.

 

Thứ ba,

18/8/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ tư,

19/8/2020

- Làm viêc.

- 14h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy tại Sở Công thương.

Thứ năm,

20/8/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

21/8/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban hội ý với Trưởng các phòng, đơn vị (phòng họp số 1).

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop