lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-1611-den-ngay-20112020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

16/11/2020

- Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban học lớp QLNN ngạch chuyên viên cao cấp (tại Trường Chính trị tỉnh đến hết tháng 12/2020).

- 7h30: Đ/c Phùng Chí Đính, đ/c Vũ Trọng Đại, đ/c Trần Trung Tuyến, đ/c Thái Thanh Bình, đ/c Đào Nguyên Hòa tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020 (tại Trường cao đẳng kinh tế cộng đồng, đến ngày 30/11/2020).

- Làm việc.

Thứ ba,

17/11/2020

- Làm việc.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp về thu hồi đất do điều chỉnh giảm diện tích thực hiện Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (tại Sở TNMT).

Thứ tư,

18/11/2020

-  Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

19/11/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

20/11/2020

-  Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop