lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-14-1892020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 14-18/9/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 14-18/9/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 14-18/9/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

14/9/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng các phòng, đơn vị (tại phòng họp số 1).

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao (tại UBND tỉnh).

- Làm việc.

Thứ ba,

15/9/2020

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự làm việc với Tập đoàn cao su Việt Nam (tại UBND tỉnh).

Thứ tư,

16/9/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

- Làm việc.

Thứ năm,

17/9/2020

- 8h00: Đại diện lãnh đạo, các thành viên của Ban chỉ đạo ISO, các Chuyên viên Phòng/Ban tham gia HTQLCL dự lớp Đào tạo Đánh giá viên nội bộ (phòng họp số 2).

- Làm việc.

Thứ sáu,

18/9/2020

- Phòng Quản lý XDTNMT; Công ty ĐTPTHT làm việc với Thanh tra Chính phủ (tại phòng họp số 2).

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop