lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-13-1772020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 13-17/7/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 13-17/7/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 13-17/7/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

13/7/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban hội ý giao ban với Trưởng các phòng, đơn vị (phòng họp số 1).

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp BCH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi (tại Huyện ủy Ngọc Hồi).

- Làm việc.

Thứ ba,

14/7/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp xét duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum (tại HT Tỉnh ủy).

Thứ tư,

15/7/2020

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp xét duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Tô (tại huyện Đăk Tô).

Thứ năm,

16/7/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Đại hội đảng bộ huyện Đắk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (tại huyện Đắk Hà).

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban báo cáo chuyên đề tại Trường chính trị tỉnh).

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 (tại UBND tỉnh).

Thứ sáu,

17/7/2020

- 8h00: Lãnh đạo Ban; toàn thể CCVC, LĐ dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Ban quản lý Khu kinh tế  lần thứ I (2020-2025) (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 13h30: Lãnh đạo Ban; công chức, viên chức cơ quan, đơn vị; Trưởng, phó các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (tại HT BQL cửa khẩu).

- 15h00: Toàn thể đảng viên dự Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm (tại HT BQL cửa khẩu).

Top page Desktop