lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-12-16102020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 12-16/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 12-16/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 12-16/10/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

12/10/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban Hội ý với Trưởng các phòng, đơn vị (PH số 1).

- 14h00: Đồng Huỳnh Quốc Trung- Phó Trưởng ban; Công ty ĐTPTHT làm việc với các đơn vị về tiến độ thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sao Mai (phòng họp số 2).

Thứ ba,

13/10/2020

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; Công ty ĐTPTHT; Phòng QLTNMT; QLĐT; KHTH làm việc với Đoàn thanh tra (phòng họp số 2).

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ (tại UBND tỉnh).

Thứ tư,

14/10/2020

-  8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2020 (tại PH trực tuyến HT Ngọc Linh).

- Làm việc.

Thứ năm,

15/10/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

16/10/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop