lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-09-13112020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 09-13/11/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 09-13/11/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 09-13/11/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

09/11/2020

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban báo cáo chuyên đề lớp QLNN ngạch chuyên viên khóa 44 tại Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban học lớp QLNN ngạch chuyên viên cao cấp (tại Trường Chính trị tỉnh).

- Làm việc.

Thứ ba,

10/11/2020

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; đ/c Trần Trung Tuyến – Trưởng phòng Quản lý XDTNMT dự Hội thảo về điện năng lượng mặt trời (tại nhà hàng An Thái).

Thứ tư,

11/11/2020

-  Làm việc.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2020 (tại UBND tỉnh).

Thứ năm,

12/11/2020

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban báo cáo chuyên đề lớp QLNN ngạch chuyên viên chính khóa XIII tại Trường Chính trị tỉnh.

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11-2020 (tại Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh).

- Làm việc.

Thứ sáu,

13/11/2020

-  Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop