lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-079-1192020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 07/9-11/9/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 07/9-11/9/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

07/9/2020

- 8h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 14h00: Lãnh đạo Ban; Trưởn các phòng, đơn vị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ ba,

08/9/2020

- Làm việc.

- Đ/c Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban họp dự Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9/2020 (tại BTG Tỉnh ủy).

- 13h30: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự họp về Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Kon Tum (tại UBND tỉnh).

Thứ tư,

09/9/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

10/9/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị công tác cán bộ (tại HT Tỉnh ủy).

- Làm việc.

Thứ sáu,

11/9/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop