lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-05-09102020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 05-09/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 05-09/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 05-09/10/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

05/10/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban Hội ý với Trưởng các phòng, đơn vị (PH số 1).

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà- Trưởng ban họp Chi bộ KHTH (PH số 1).

- 16h00: Đại diện lãnh đạo Văn phòng tham gia bốc thăm thi đấu các môn tại Hội thao khối thi đua các cơ quan quản lý KTKT (tại Qũy bảo vệ và phát triển rừng).

Thứ ba,

06/10/2020

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; Phòng Quản lý XDTNMT; Công ty ĐTPTHT khảo sát quy hoạch tại khu I- Khu kinh tế.

- Làm việc.

Thứ tư,

07/10/2020

-  Làm việc.

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Văn phòng; phòng KHTH nghiệm thu công tác chỉnh lý tài liệu (tại trụ sở 186 U Re).

Thứ năm,

08/10/2020

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

09/10/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop